• انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی 1
  • اسلاید 2
loading...

انجمن تولید کنندگان داروها و فراورده‌های گیاهان دارویی

Association of Producers of Herbal Medicines & Products


website: http://aphm.ir
E-mail: info@aphm.ir

Partners:Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن ،

پیرو نامه شماره 665/18352 مورخ 1400/04/09 اداره کل داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو، پرونده های قیمت گذاری فرآورده های طبیعی می بایست توسط شرکت ها بصورت الکترونیک، مستقیماً برای آن اداره کل در نرم افزار اتوماسیون چارگون ارسال گردد.