چاپ

مجمع عمومی عادی بطورفوق العاده و مجمع عمومی فوق العاده انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی در تاریخ 98/08/29 در دانشگاه
شهید بهشتی تالار علامه طباطبایی با حضور    129  شرکت تشکیل گردید .
  اعضاء هیات مدیره و بازرسی به شرح ذیل بر اساس حروف  الفبا توسط اعضاء انتخاب گردیدند:

شرکت اکسیر گل سرخ  به نمایندگی خانم مهندس مرضیه سنوئی

شرکت آدنیس کیش به نمایندگی آقای دکتر جعفر میرفخرایی

شرکت باریج اسانس به نمایندگی خانم لاله حجازی

شرکت تک ژن زیست به نمایندگی خانم دکتر مریم تاج آبادی

شرکت گل دارو به نمایندگی آقای دکتر محمود فلامرزیان

شرکت گیاهان سبز زندگی  به نمایندگی آقای مهندس علی جلالی

شرکت نوتک فار  به نمایندگی آقای دکتر سیّد صدرالدین نبوی

اعضاء علی البدل هیأت مدیره :

شرکت آرشام دارو به نمایندگی آقای دکتر شمسعلی رضازاده

شرکت یاس دارو به نمایندگی آقای دکتر غلامرضا امین

بازرس قانونی انجمن :

شرکت پورسینا به نمایندگی آقای دکتر عباسعلی شهابی یونسی

بازرس علی البدل :

شرکت متین آسا فارمد به نمایندگی آقای مهندس علیرضا فرمهینی فراهانی

لازم به ذکر است انتخابات اعضاء هیأت مدیره هر 2 سال یک بار و انتخابات بازرسین هرساله صورت می گیرد.

در پی انتخاب اعضای هیأت مدیره، سمت اعضاء به شرح زیرتعیین گردید :

1-     آقای دکتر جعفر میر فخرایی به سمت دبیر انجمن  

2-     آقای دکتر محمود فلامرزیان به سمت رییس هیأت مدیره

3-     آقای دکتر سیّد صدرالدین نبوی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و قائم مقام دبیر انجمن

4-     خانم مهندس مرضیه سنوئی به سمت خزانه دار

-         ضمناً آقای مهندس علی جلالی از اعضاء هیأت مدیره انجمن بعنوان مسئول واحد بازرسی بازار داروهای گیاهی انجمن، توسط هیأت مدیره منصوب شدند.