با سلام 
اساسنامه انجمن جهت رای گیری در مجمع اتاق بازرگانی ایران جهت مطالعه تقدیم می گردد، در وبینار روز دوشنبه در مورد آن توضیح ارائه خواهد شد و به سوالات مرتبط پاسخ داده خواهد شد :

** لینک دانلود اساسنامه **

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن ،

پیرو نامه شماره 665/18352 مورخ 1400/04/09 اداره کل داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو، پرونده های قیمت گذاری فرآورده های طبیعی می بایست توسط شرکت ها بصورت الکترونیک، مستقیماً برای آن اداره کل در نرم افزار اتوماسیون چارگون ارسال گردد.