چاپ

با سلام 
اساسنامه انجمن جهت رای گیری در مجمع اتاق بازرگانی ایران جهت مطالعه تقدیم می گردد، در وبینار روز دوشنبه در مورد آن توضیح ارائه خواهد شد و به سوالات مرتبط پاسخ داده خواهد شد :

** لینک دانلود اساسنامه **