قابل توجه اعضا محترم انجمن 

درپي برگزاري مجمع و انتخابات انجمن جديد توسط اتاق بازرگاني باطلاع ميرساند اين انجمن پس از طي مراحل ثبت رسمي و پس از صدورآگهي تاسيس و  درج واعلام در روزنامه رسمي رسميت قانوني يافته شروع به كار خواهد نمود كه اين مراحل مدتي درحدود دو تا سه ماه بطول خواهدانجاميد.

درحال حاضر انجمن توليدكنندگان داروها وفرآورده هاي گياهان دارويي درقالب انجمني كه از قبل بوده وعضو آن هستيد  همچنان  به كار خود ادامه خواهدداد وامور مربوط به اعضا كماكان از اين طريق پيگيري خواهد شد.

                                                                                                                       دبيرخانه انجمن

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن ،

پیرو نامه شماره 665/18352 مورخ 1400/04/09 اداره کل داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو، پرونده های قیمت گذاری فرآورده های طبیعی می بایست توسط شرکت ها بصورت الکترونیک، مستقیماً برای آن اداره کل در نرم افزار اتوماسیون چارگون ارسال گردد.