باسلام 
اعضاء محترم انجمن تولسید کنندگان داروها و فراورده های گیاهان دارویی 
فایا اکسل پیوست نامه را از لینک زیر دانلود فرمائید. 
" فایل اکسل پیوست اطلاعات پرسنل "

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن ،

پیرو نامه شماره 665/18352 مورخ 1400/04/09 اداره کل داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو، پرونده های قیمت گذاری فرآورده های طبیعی می بایست توسط شرکت ها بصورت الکترونیک، مستقیماً برای آن اداره کل در نرم افزار اتوماسیون چارگون ارسال گردد.