اعضاء محترم انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی 
با سلام 
جهت دانلودلیست مواد اولیه به لینک زیر مراجعه فرمایید.
" لینک دانلود اولیه شرکت نیاک"

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن ،

پیرو نامه شماره 665/18352 مورخ 1400/04/09 اداره کل داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو، پرونده های قیمت گذاری فرآورده های طبیعی می بایست توسط شرکت ها بصورت الکترونیک، مستقیماً برای آن اداره کل در نرم افزار اتوماسیون چارگون ارسال گردد.