با درود خدمت اعضاء محترم انجمن ، با توجه به ایراداتی که ادارات امور مالیاتی و ادارات امور مالیاتی ارزش افزوده از شرکتهای زیر مجموعه انجمن می گرفتند، نامه ذیل جهت ارائه به ادارات زیر مجموعه دارائی، تهیه و تقدیم حضور می گردد :

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن :

قیمتهای تایید شده و نهایی محصولات در سایت سازمان غذا و دارو ، قسمت طبیعی، سنتی، مکمل - قیمت گذاری - فایل مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی تولیدی(انجمن) قابل دریافت و مشاهده می باشد.