اعضاء انجمن تولیدکنندگان داروها و فراورده های گیاهان دارویی از طریق لینک ذیل در دسترس بازدید کنندگان محترم می باشد : 

دانلود لیست اعضاء انجمن

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن :

قیمتهای تایید شده و نهایی محصولات در سایت سازمان غذا و دارو ، قسمت طبیعی، سنتی، مکمل - قیمت گذاری - فایل مربوط به قیمت گذاری فرآورده های طبیعی تولیدی(انجمن) قابل دریافت و مشاهده می باشد.