مراحل عضویت در انجمن تولیدکنندگان داروها و فراورده های گیاهان دارویی:


۱) پر کردن فرم عضویت (دانلود از لینک انتهای صفحه)

۲) ارسال مدارک زیر:

الف) اصل نامه ی درخواست عضویت می بایست در سربرگ با امضاء و مهر مدیر عامل شرکت باشد.

ب) روزنامه رسمی تاسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات صاحبان امضاء و آخرین نشانی شرکت

ج) کپی پروانه تأسیس و بهره برداری از وزارت صنایع (در صورت دارا بودن کارخانه ی تولیدی)

د) کپی پروانه تأسیس از وزارت بهداشت (در صورت دارا بودن کارخانه ی تولیدی)

ه) کپی رای کمیسیون قانونی و یا پروانه ساخت یکی از محصولات شرکت(صادره از اداره امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو)

و) کپی فیش واریزی حق عضویت سال 1399 به مبلغ 30.000.000 میلیون ریال(علی الحساب)

♦نکته مهم: شرکت درخواست کننده ی اخذ قیمت یا تغییر قیمت، می بایست عضو انجمن باشد.

۳) حق عضویت سال 1399 به مبلغ 30.000.000 ریال بصورت علی الحساب می باشد و می بایست  به حساب شماره 224/8100/13731693/1 نزد بانک پاسارگاد شعبه اقدسیه کد 224 به نام انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی واریز گردد.(مبلغ قطعی پس از امکان تشکیل جلسه هیئت مدیره اعلام می گردد.)

♦شماره شبای حساب : ir030570022481013731693101

** لینک دانلود فرم عضویت**

Back to top

به نام خدا

با توجه به شرایط موجود کشور،تشکیل مجمع انجمن در اتاق بازرگانی به تعویق افتاده است لذا از کلیه اعضاء محترم انجمن که تاکنون ثبت نام ننموده اند تقاضا می گردد در اسرع وقت نسبت به اخذ کارت عضویت اتاق بازرگاني استان محل فعالیت خود اقدام نمایند. اعضائی که دارای کارت عضویت اتاق بازرگاني یا کارت بازرگانی معتبر می باشند نیازی به اخذ مجدد کارت عضویت ندارند. کارت عضویت اتاق بازرگاني استان محل فعالیت و یا کارت بازرگانی جهت ارائه به اتاق بازرگانی ایران جهت تشکیل مجمع انجمن در اتاق بازرگاني مورد نیاز می باشد.

توجه داشته باشید که کارت عضویت اتاق بازرگاني استان برای ارائه کافی است و نیازی به تقاضای دریافت کارت بازرگانی نمی باشد ولی کلیه اشخاص حقوقی که دارای کارت بازرگانی می باشند می توانند آن را ارائه نمایند و در چنین شرایطی نیاز به کارت عضویت اتاق بازرگانی استان نمی باشد. اعضائی که دارای کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی نمی باشند امکان عضویت در انجمن تولید کنندگان در اتاق بازرگانی را پیدا نخواهند کرد.

خواهشمند است حداکثر تا تاریخ 1399/02/10 کپی کارت مربوطه را به انجمن تحویل یا مدرکی دال بر اقدام جهت اخذ کارت ارائه نمایند.

 

باتشکر
دبیرخانه انجمـن