مراحل عضویت در انجمن تولیدکنندگان داروها و فراورده های گیاهان دارویی:


۱) پر کردن فرم عضویت (دانلود از لینک انتهای صفحه)

۲) ارسال مدارک زیر:

الف) اصل نامه ی درخواست عضویت می بایست در سربرگ با امضاء و مهر مدیر عامل شرکت باشد.

ب) روزنامه رسمی تاسیس و روزنامه رسمی آخرین تغییرات صاحبان امضاء و آخرین نشانی شرکت

ج) کپی پروانه تأسیس و بهره برداری از وزارت صنایع (در صورت دارا بودن کارخانه ی تولیدی)

د) کپی پروانه تأسیس از وزارت بهداشت (در صورت دارا بودن کارخانه ی تولیدی)

ه) کپی رای کمیسیون قانونی و یا پروانه ساخت یکی از محصولات شرکت(صادره از اداره امور فرآورده های طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو)

و) کپی فیش واریزی حق عضویت سال 1400 به مبلغ 40.000.000 میلیون ریال.(علی الحساب)

♦نکته مهم: شرکت درخواست کننده ی اخذ قیمت یا تغییر قیمت، می بایست عضو انجمن باشد.

۳) حق عضویت سال 1400 به مبلغ 40.000.000 ریال (علی الحساب)می بایست  به حساب شماره 224/8100/13731693/1 نزد بانک پاسارگاد شعبه اقدسیه کد 224 به نام انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی واریز گردد.

♦شماره شبای حساب : ir030570022481013731693101

** لینک دانلود فرم عضویت**

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن ،

پیرو نامه شماره 665/18352 مورخ 1400/04/09 اداره کل داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو، پرونده های قیمت گذاری فرآورده های طبیعی می بایست توسط شرکت ها بصورت الکترونیک، مستقیماً برای آن اداره کل در نرم افزار اتوماسیون چارگون ارسال گردد.