جلسه اعضاء هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان داروها و فرآورده های گیاهان دارویی با ریاست محترم سازمان غذا و دارو جنا ب آقای دکتر سید حیدر محمدی در روز پنجشنبه 10/09/1401

 به اطلاع اعضا محترم انجمن تولید کنندگان داروها وفرآورده های گیاهان دارویی می رساند : اعضاء هیات مدیره انجمن در نشست روز پنجشنبه ۱۴۰۱.۹.۱۰ با ریاست جدید سازمان غذا و دارو به تبادل نظر و طرح مشکلات و موانع پیش روی صنعت داروسازی گیاهی پرداختند و مواردی به شرح زیر مطرح و از ایشان تقاضای اقدام لازم و تغییر رویه ها به سمت حل مشکلات موجود را نمودند:

1_ طولانی و مشکل بودن روند ثبت و صدور و تمدید پروانه ها

2_ مشکل تماس و ملاقات با کارشناسان و مدیران سازمان

3- قیمت گذاری دستوری و مطول بودن زمان قیمت گذاری و ارائه قیمت پائین به شرکتها

4- محدود بودن آزمایشگاههای مورد قبول سازمان

5- محدود بودن منابع علمی ثبت داروها و الزام نامطلوب به ارائه نمونه خارجی

6- موارد ومسایل مختلف دیگر که تولید کنندگان باآن روبرو هستند.

    ریاست محترم سازمان با حضور مدیر کل حوزه ریاست در طول جلسه مطالب را مورد توجه و سوال قرار داده  و با یادداشت موارد ، در پایان جمع بندی و مطالب مفیدی را در راستای پیگیری و انجام امور به گونه ای که تولید کنندگان فضای مناسب تری در اختیار داشته باشند ارائه نمودند .

دبیرخانه انجمن -۱۴۰۱.۹.۱۲ 

 

Back to top

قابل توجه اعضاء محترم انجمن ،

پیرو نامه شماره 665/18352 مورخ 1400/04/09 اداره کل داروهای طبیعی سازمان غذا و دارو، پرونده های قیمت گذاری فرآورده های طبیعی می بایست توسط شرکت ها بصورت الکترونیک، مستقیماً برای آن اداره کل در نرم افزار اتوماسیون چارگون ارسال گردد.